Skip to content


Metro

Metroya girirəm halı pərişan.
Nə qədər adam var… Saysız-hesabsız.
Qatarlar şütüyüb ötür yanımdan,
Hər kəs öz işində sorğu-sualsız.
*
Eşikdə qarli qış, burda qaranlıq,
Nə soyuq, nə zülmət qəlbimə yatmır.
Yerin altındakı süni yaraşıq
Niyəsə könlümü açıb-ağartmır.
*
Taqqıltı, şaqqıltı, işıqlar rəng-rəng,
Qulaq eşitməyir ağız deyəni.
Gözlərim yol çəkir, bu səs, bu ahəng
Elə bil Bakıya qaytarır məni.

2003, Moskva

Сохранить в:

 • Twitter
 • email
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Add to favorites
 • BlinkList
 • Digg
 • LinkedIn
 • MySpace
 • PDF
 • Print
 • Yahoo! Bookmarks

Posted in Личное, Творчество.

Tagged with .


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.