Skip to content


Düşmənə Üsyan

Eşit, qarı düşmən, kor olsun gözün,
Koroğlu oylağı yağıya qalmaz!
Çakidə bir gəlməz haqq ilə nahaq
Namərdin heç zaman başı ucalmaz!

Sevinmə, igidlər getdikcə bada,
Gün gələr, bir kimsən yetişməz dada.
Kökün kəsiləcək bütün dünyada!
Tarix də adını yadına salmaz.

Sevinmə, Şuşadan keça bilmirəm,
İsa bulağından içə bilmirəm.
Niyə belə oldu, niyə, bilmirəm,
Göyçəsiz Alının sazı çalınmaz.

Unutma, Həcərdən qalıb yadigar -
Kişi qeyrətlidir bizim analar.
Ərənlər yetirən bu torpaq ki var,
Azəri oğlunun sayı azalmaz!

Duruş gətirməyə qeyrətin qanı?!
Şüşələrdə olar divlərin canı.
Xeyrinçün satarsan Ermənistanı,
Qaraçı nəslinin vətəni olmaz!

1993, Altağac

Сохранить в:

 • Twitter
 • email
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Add to favorites
 • BlinkList
 • Digg
 • LinkedIn
 • MySpace
 • PDF
 • Print
 • Yahoo! Bookmarks

Posted in Личное, Творчество.

Tagged with .


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.